Nivoregulator
Nivoregulator FNS namenjen je održavanju nivoa tečnosti u zatvorenim i otvorenim sudovima. Granični nivoi definisani su položajem davača nivoa. Tipične primene nivoregulatora su za regulaciju nivoa tečnosti u ekspanzionim sudovima, rezervoarima kondenzata, otvorenim bazenima,dozatorima tečnostima i slično.

 Tehnički podaci

Priključni napon
230V AC / 50 HZ
Maksimalna potrošnja
3,75 VA
Temperatura okoline
0 - 50 °C
Stepen zaštite
IP 40
Stepen zaštite stezaljki
IP 20
Vlažnost okoline
Max. 75% RH, bez kondenzacije
Montaža
DIN - šina 35 mm
Tip ulaza MIN i MAX

Za elektroprovodne sonde

Maksimalna otpornost potopljene sonde na 50Hz ≤ 5KΩ


Minimalna dozvoljena otpornost suve sonde na 50Hz ≥ 15KΩ

Za nivostate sa plovkom
beznaponski kontakt, NO/NC
Maksimalni priključni napon istruja potrošača  na kontaktima relea (stezaljke 4, 5, 6)
250 V AC / 3A

Tip po broju nivoa

Jednopoložajni regulator nivoa

FNS-1/xx

Dvopoložajni regulator nivoa

FNS-2/xx

Tip po vrsti priključenog davača nivoa

Elektroprovodne sonde za horizontalnu montažu (FEL-1)

FNS-x/H

Elektroprovodne sonde za vertikalnu montažu (FEL-1)

FNS-x/V

Nivostat sa horizontalnim plovkom (NHP)

FNS-x/HP

Nivostat sa vertikalnim plovkom (NHP)

FNS-x/VP

  • Downloads