• DIREKTOR
  • SEKTOR PRODAJE
  • SEKTOR TEHNIČKE PODRŠKE
  • SEKTOR LOGISTIKE
  • SEKTOR PROIZVODNJE
  • SEKTOR PRIMENJENE AUTOMATIKE
  • ELEKTRO SEKTOR